ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 • Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

  Μεταπτυχιακά

  Tο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οργανώνει και λειτουργεί Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 • Πολεοδομία και Χωροταξία

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολεοδομία και Χωροταξία» Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών.

 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 • Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως επισπεύδον Τμήμα, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

 • Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Tο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως (e-learning) με αντικείμενο τους "Υδατικούς Πόρους και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος" σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Βελιγραδίου, Βουκουρεστίου και Λιουμπλιάνας. Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Συστήματα Αυτοματισμού

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών σε συνεργασία με τις Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

 • Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α., και οι Σχολές Ε.Μ.Φ.Ε. και Η.Μ.Μ.Υ. του Ε.Μ.Π. οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)» / (Algorithms, Logic.

 • Τεχνογλωσσία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φιλολογίας–Τομέας Γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών–Τομέα Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), καθώς και σε συνεργασία με το ΙΕΛ.

Back to Top