ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 • Επιχειρηματική Αναλυτική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)».

 • MA in Heritage Management

  Μεταπτυχιακά

  The MA in Heritage Management is an intensive three semester master`s programme which uniquely combines the worlds of archaeology and business and is taught in Athens at Eleusinais. This programme is a collaborative dual award from the University of Kent in UK and the Athens University of Economics.

 • Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης με τίτλο: "Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση" (Master in Public Policy.

 • M.Sc. Programme in International Marketing (PR.I.MA.)

  Μεταπτυχιακά

  Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με άλλα τέσσερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Corvinus University of Budapest, Hungary, Radboud University, Nijmegen School of Management, Holland, University of Minho, Portugal, University of Leicester.

 • Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα (i) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, (ii) Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, (iii) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και (iv) Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα.

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ» (Master in Business Administration).

 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» (MSc in Marketing and Communication) με τις εξής ειδικεύσεις: α).

Back to Top