Τίτλος:
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
Γνωστικό αντικείμενο:
Πτυχίο Πανεπιστημίου
Φορέας ΠΜΣ:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 21/09/2018
Προθεσμία:
21/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» (MSc in Marketing and Communication) με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (προσφέρεται σε τμήματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης)
β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό (προσφέρεται σε τμήμα Πλήρους Φοίτησης)

Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης είναι δώδεκα (12) μήνες. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης κατά ένα (1) εξάμηνο σπουδών.

Γραμματεία: e-mail:[email protected], e-mail:[email protected]


Για το Ακαδημαϊκό Ετος 2016-2017 η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι 4 Απριλίου 2016 – 15 Ιουνίου 2016

Περίοδος Προσωπικών Συνεντεύξεων:
Ιούνιος 2016.

Για να υπάρχει άνεση στον προγραμματισμό των προσωπικών συνεντεύξεων, συνιστάται στους υποψήφιους που έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά, να υποβάλλουν την αίτησή τους το νωρίτερο δυνατό.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων.

Καταληκτική προθεσμία αποδοχής θέσεων:
Μέσα Ιουλίου 2016.

Η επιλογή υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο 2016. Αν υπάρξουν κενές θέσεις θα γίνει δεύτερη φάση επιλογής τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Περίοδος εγγραφών: Σεπτέμβριος 2016

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Μάρκετινγκ και Επικοινωνία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Πτυχίο Πανεπιστημίου ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.