ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδιοργανώνουν και λειτουργούν, σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.).

 • Διεθνής Δημόσια Διοίκηση

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνής Δημόσια Διοίκηση (Master's Degree in International Public Administration)». Το Π.Μ.Σ.

 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Master in Health Care Management, MHM).

 • Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών" (Master in Tourism Management.

 • Δημόσια Διοίκηση (για στελέχη)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» (Master in Public Management, MPM).

Back to Top