ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

 • Μουσικές Τέχνες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Μουσικές Τέχνες" με τις εξής κατευθύνσεις: 1.

 • Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική" (Master in Applied Accounting and Auditing) στις εξής κατευθύνσεις: (α).

 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών οργανώνει και υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας.

 • Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του.

 • Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επανιδρύει και επαναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή ("Master of Arts in.

Back to Top