ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 • Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Διακυβέρνηση 2.

 • Μηχανική Ασύρματων Ενσωματωμένων Συστημάτων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Μηχανική Ασύρματων Ενσωματωμένων Συστημάτων.

 • Μεσογειακές Σπουδές

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεσογειακές Σπουδές». Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

 • Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές / Master of Science in Space Science.

 • Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία». ο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.

 • Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Back to Top