Τίτλος:
Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία
Γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Επιστήμες Διοίκησης
Ευρωπαϊκές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 25/09/2017
Προθεσμία:
25/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία - Global Political Economy" στις εξής κατευθύνσεις:

1. Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας / Political Economy of International Business,
2. Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Ασφάλειας / Political Economy of International Security,
3. Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Ανάπτυξης / Political Economy of International Development

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 27410 - 40040, 27410-40045
- e-mail: pms_gpe@uop.gr
- παρακάτω σύνδεσμο


Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Κύπρος) στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σύμφωνα με το ΦΕΚ 1384/τ.Β/6-6-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΦΕΚ 3332/τ.Β/11-12-2014 και 1829/τ.Β/25-8-2015 και έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  2. Διεθνής Ασφάλεια
  3. Διεθνής Ανάπτυξη

Διάρκεια σπουδών: 12 Μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες

  • Για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2017-18 πατήστε εδώ (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2017)
  • Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ
  • Για το έντυπο της συστατικής επιστολής πατήστε εδώ
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.