ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Ψυχολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ψυχολογία». Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ψυχολογία» με τρεις Ειδικεύσεις: «Θετική Ψυχολογία» (Positive Psychology).

 • Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Πολιτική Επιστήμη με Ειδικεύσεις - Πολιτική Κοινωνιολογία & Συγκριτική Πολιτική.

 • Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1) Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Διοίκηση 2).

 • Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο Ειδικεύσεις: A. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής B.

 • Δημόσια Διοίκηση: Οικονομική Επιστήμη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μετατπυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Δημόσια Διοίκηση" στην κατεύθυνση "Οικονομική Επιστήμη".

Back to Top