Τίτλος:
Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 28 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου 2018
Προθεσμία:
13/07/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1) Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Διοίκηση
2) Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη μς ειδικεύσεις
α) Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός
β) Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.