Τίτλος:
Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Ευρωπαϊκές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 15 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου 2018
Προθεσμία:
13/07/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση».

Το ΠΜΣ «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση» προσφέρει τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  • Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική
  • Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.