ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια" (Sustainable fisheries, aquaculture).

 • Διοίκηση Εκπαίδευσης

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα της Πάτρα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοίκηση Εκπαίδευσης" (Μaster in Education Management). Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ.

 • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» με δύο κατευθύνσεις α) Ηλιακά, Θερμικά.

 • Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος». Το Π.Μ.Σ.

 • Ιστορική Δημογραφία

  Μεταπτυχιακά

  ο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.

Back to Top