Τίτλος:
Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 30/11/2018
Προθεσμία:
30/11/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια" (Sustainable fisheries, aquaculture).

Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι πλήρους φοίτησης, διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) διδακτικών εξαμήνων.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.