ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης , οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science in Web Intelligence).

 • Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΙΓΜΣ) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη διαβήτη» (Master in Diabetes mellitus care).

 • Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε σύμπραξη με το Τμήμα Οχημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Περιβάλλον–Νέες Τεχνολογίες". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

Back to Top