Τίτλος:
Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 11/6/2018 έως 9/7/2018
Προθεσμία:
09/07/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης , οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science in Web Intelligence).


Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως τις 9/9/2016

για το ΠΜΣ "Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου"

του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

 

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Υπολογιστική Νοημοσύνη και τις Ευφυείς Τεχνολογίες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη Ευφυών Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Η χρονική διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα δίδακτρα είναι 2000 ευρώ. Tα μαθήματα διδάσκονται τρεις φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες και υπάρχει δυνατότητα μερικής παρακολούθησης (part-time).

Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τα μαθήματα:

Α Εξάμηνο

  • Μεθοδολογίες Έρευνας
  • Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές
  • Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Συστήματα  Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
  • Κοινωνική Δικτύωση

Β Εξάμηνο

  • Αποθήκες Δεδομένων - Εξόρυξη Πληροφορίας
  • Ευφυείς Τεχνολογίες - Πράκτορες
  • Μηχανική Μάθηση
  • Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
  • Σημασιολογικός Ιστός

Το Γ’ εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) και υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης ΜΔΕ με συνεργαζόμενα ΑΕΙ και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

 

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής θα δέχεται αιτήσεις και φακέλους υποψηφιότητας εως τις 9 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

web: http://msc.it.teithe.gr,

e-mail: sec-msc@it.teithe.gr 

τηλ.: 2310 013945 

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Μηχανικών ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.