Τίτλος:
Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες
Γνωστικό αντικείμενο:
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 25-08-08 έως 19-09-08
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε σύμπραξη με το Τμήμα Οχημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Περιβάλλον–Νέες Τεχνολογίες".
Για περισσότερες πληροφορίες:
-τηλ. 2310-791306, 791321
-e-mail: bena@gen.teithe.gr , georgek@admin.teithe.gr
-παρακάτω σύνδεσμο
-ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.