Τίτλος:
Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Παράταση έως 20 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
20/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συνδιοργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις" Criminal Law and Addictions) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

α) Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων
β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων

H υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει και με τη συμβολή της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι ακαδημαϊκά (6) εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Λειτουργούν ταυτόχρονα τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.