Τίτλος:
Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Oπλισμένο Σκυρόδεμα
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Μηχανικών
Φορέας ΠΜΣ:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 03/11/2017
Προθεσμία:
03/11/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Oπλισμένο Σκυρόδεμα".

Οι επιμέρους επιστημονικοί κλάδοι, στους οποίους θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, είναι:

(1) Δομικά Έργα με έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό,
(2) Τεχνολογία Σκυροδέματος και Επισκευές Δομικών Έργων,
(3) Σχεδιασμός Δομικών Έργων και Περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 25410-79636, 79025
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Oπλισμένο Σκυρόδεμα που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Μηχανικών ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.