Τίτλος:
Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Γνωστικό αντικείμενο:
Τέχνες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 2 Ιουλίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
14/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» I "Ethnomusicology and Cultural Anthropology".

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Msc in Ethnomusicology and Cultural Anthropology), με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Μουσική και κουλτούρα: εθνομουσικολογικές και ανθρωπολογικές διαστάσεις I Music and culture: ethnomusicological and anthropological perspectives.
  2. Εκτέλεση/ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής Ι Performance of traditional music.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται για μεν την πρώτη ειδίκευση σε τρία (3) για τη δεύτερη ειδίκευση σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Τέχνες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.