Τίτλος:
Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 05/09/2018
Προθεσμία:
05/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» (Master in Applied Risk Management) με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων (Risk Management)
β) Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit)
γ) Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance)

Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη) για όλες τις ειδικεύσεις.
Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Για όλες τις κατευθύνσεις η φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα έτη).

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.