Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 202 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 16

 • Φωτονική και Νανοηλεκτρονική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 • Επιστήμη Υπολογιστών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 • Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες". Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες αντίστοιχο του MSc. Η χρονική διάρκεια για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τρία (3) εξάμηνα.

 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης». Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις: α) «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες» β).

 • Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής». Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απονέμει:Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ, Master) στη Μοριακή Ιατρική με κατά περίπτωση έμφαση στο επιμέρους γνωστικό αντικείμενο που ο κάθε υποψήφιος επέλεξε να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του. Το Π.Μ.Σ.

 • Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος». Το Π.Μ.Σ. «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» διαρθρώνεται σε 1 έτος/ 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 5 (πέντε) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 • Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επανιδρύει και επαναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή ("Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education")». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)». Το ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Λογιστική και (β) Χρηματοοικονομική.

 • Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό" (Master in Business Administration International-MBA International). Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης.

Back to Top