Τίτλος:
Νευρολογικά Νοσήματα - Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Αθήνας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 16/06/2014 έως 11/07/2014
Προθεσμία:
11/07/2014 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Νευρολογικά Νοσήματα - Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις"

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο:210 - 5385642 - 649
- e-mail: ctsiou@teiath.gr
- παρακάτω σύνδεσμος
- ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Νευρολογικά Νοσήματα - Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αθήνας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αθήνας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.