Τίτλος:
Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Αθλητισμού
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 10/02/2017
Προθεσμία:
10/02/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη "Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

α) Διεθνές Marketing και
β) Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-5381197
- e-mail: [email protected], [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Αθλητισμού ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.