ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Νομικής και Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας".

 • Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Tμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία» στις εξής ειδικεύσεις: 1. Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία 3.

 • Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συνδιοργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις" Criminal Law and Addictions) στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α).

Back to Top