ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • Χημική Μηχανική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Χημική Μηχανική".

 • Ευρωπαϊκή Οικονομία και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ευρωπαϊκή Οικονομία και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί" Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 2310-995257, 59, 56.

 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Εφαρμοσμένα Οικονομικά" (Applied Economics) στις ακόλουθες κατευθύνσεις: - Οικονομική Ανάλυση - Πολιτική Οικονομία - Εφαρμοσμένη Οικονομετρική Ανάλυση.

 • Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού" στις εξής κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση 2. Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος 3.

 • Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 • Δίκαιο και Οικονομικά

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Δίκαιο και Οικονομία" (MSc Law and Economics) στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1.

 • Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Back to Top