Τίτλος:
Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 25/08/2017
Προθεσμία:
25/08/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού" στις εξής κατευθύνσεις:

1. Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση
2. Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος
3. Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμοί
4. Γλωσσικές Διαταραχές και Εκπαιδευτική Παρέμβαση

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310-995242
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.