ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  • Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

    Μεταπτυχιακά

    Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

  • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

    Μεταπτυχιακά

    Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

  • Λογιστική & Ελεγκτική

    Μεταπτυχιακά

    Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική». Το Π.Μ.Σ.

  • Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα

    Μεταπτυχιακά

    Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα" (MSc of Science in Sustainable Entrepreneurship).

  • Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος

    Μεταπτυχιακά

    Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» (MSc in Advanced Environmental Management.

Back to Top