Τίτλος:
Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Νομικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα" (MSc of Science in Sustainable Entrepreneurship) στις εξής κατευθύνσεις:

- Λογιστικής
- Χρηματοοικονομικής
- Τεχνολογικής Καινοτομίας
- Εφοδιαστικής
- Οικονομικού Δικαίου

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2410 684 397
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.