Τίτλος:
Επιστήμες Αγωγής και Μαθησιακές Τεχνολογίες
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γεωπονικές Επιστήμες
Επιστήμες Αθλητισμού
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Τέχνες
Πτυχίο Πανεπιστημίου
Πτυχίο ΤΕΙ
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Επικοινωνίας
Νομική Επιστήμη
Επιστήμες Ζωής
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Ιατρική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Τουριστικές Επιστήμες
Ευρωπαϊκές Επιστήμες
Δασικές Επιστήμες
Υπόλοιπες Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 03/07/2017
Προθεσμία:
03/07/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου του Nottingham του Ηνωμένου Βασιλείου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιστήμες Αγωγής και Μαθησιακές Τεχνολογίες".


Με χαρά σας ενημερώνουμε πως είναι πλέον ενεργές οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής και Μαθησιακές Τεχνολογίες» - Μaster of Arts in Education Sciences and Learning Technologies, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Nottingham University (School of Education) και το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
 
Παρακαλούμε, αφού τις κατεβάσετε και τις  συμπληρώσετε προσεκτικά (σε Eλληνικά και Aγγλικά) να επιστραφούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] έως και 03/07/2017

Πληροφορίες στα τηλέφωνα
(Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00-16:00)
210 5381143

E-mail: [email protected]

Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ στο Nottigham University http://www.nottingham.ac.uk/education/study/postgraduate-taught/education-sciences-learning-technologies-ma/index.aspx

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επιστήμες Αγωγής και Μαθησιακές Τεχνολογίες που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.