Τίτλος:
Εικαστικές Τέχνες
Γνωστικό αντικείμενο:
Τέχνες
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 16/05/2016 έως 22/07/2016
Προθεσμία:
22/07/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Εικαστικές Τέχνες.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-3897105
- e-mail: [email protected],
- παρακάτω σύνδεσμο
- ακόλουθα συνημμένα

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εικαστικές Τέχνες που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Τέχνες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.