Τίτλος:
Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 30/09/2016
Προθεσμία:
30/09/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής" (Management Technologies of Waters, Soft Energy Sources and Environmental Mechanics).

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 2896738-9
- e-mail: [email protected], [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.