Τίτλος:
Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμες Διοίκησης
Δασικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 25 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
25/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστήμων Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αειφορικά συστήματα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αειφορικά συστήματα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
α) Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος
β) Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
γ) Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα).

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.