Τίτλος:
Μεταφραστική Έρευνα στη Βιοϊατρική. Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες & Στοχευμένες Θεραπείες
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Ζωής
Ιατρική Επιστήμη
Φορέας ΠΜΣ:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Κατάθεση αιτήσεων έως Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Προθεσμία:
30/09/2019 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταφραστική έρευνα στην Βιοϊατρική. Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες» (Master in Translational Research in Biomedicine - Molecular diagnostics, biomarkers and targeted therapies).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα).


Επικοινωνία : Γραμματεία του ΠΜΣ (κ Σωτήρης Τσομπανούδης, 
stsomp@admin.duth.gr, τηλ. 2551030517)

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Μεταφραστική Έρευνα στη Βιοϊατρική. Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες & Στοχευμένες Θεραπείες που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.