Τίτλος:
Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΤΕΙ Αθήνας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 01/02/2016 έως 15/04/2016
Προθεσμία:
15/04/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών που οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα "Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-7461120, 7461309
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.