Τίτλος:
Μοριακή Ιατρική
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 21/07/2014 έως 26/09/2014
Προθεσμία:
26/09/2014 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Βιολογίας και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Μοριακή Ιατρική" σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις:

- Λειτουργική Γονιδιωματική και Πρωτεωμική
- Νευροβιολογία
- Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική

Στο Πρόγραμμα συνεργάζονται τρία Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα: α) το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), β) το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Α. Fleming και γ) το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-7462032
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.