Τίτλος:
Δ.Π.Μ.Σ. Τμήματος Φυσικής
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 05-09-2011 έως 16-09-2011
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Φυσικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας
2. Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού
Για περισσότερες πληροφορίες:
-τηλ. 210-7276804, 7276803
-παρακάτω σύνδεσμο
-ακόλουθο συνημμένο

Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Δ.Π.Μ.Σ. Τμήματος Φυσικής που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.