Τίτλος:
Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
Γνωστικό αντικείμενο:
Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 27/03/2017 έως 07/04/2017 και από 24/04/2017 έως 02/05/2017
Προθεσμία:
02/05/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
2. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
5. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 - 7277591
- παρακάτω σύνδεσμο
- ακόλουθο συνημμένο


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 η λειτουργία των ακόλουθων Κατευθύνσεων του ΠΜΣ μας: 

  • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
  • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
  • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
  • Ειδική Αγωγή

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως και 27/5/2016.

Για να ανοίξετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.