Τίτλος:
Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής
Γνωστικό αντικείμενο:
Τέχνες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 15/06/2016 έως 31/08/2016
Προθεσμία:
31/08/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

i) Εκτέλεση / Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:

1. Σύνθεση
2. Όργανα συμφωνικής ορχήστρας: ειδικεύσεις Βιολιού, Κλαρινέτου, Κόρνου
3. Πιάνο

ii) Εκτέλεση / Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:
1. Παραδοσιακό Τραγούδι
2. Παραδοσιακά Μουσικά Όργανα
2α. Χορδόφωνα (ούτι, κανονάκι, πολίτικη λύρα)
2β. Αερόφωνα (λαϊκό κλαρίνο)
2γ. Μεμβρανόφωνα (παραδοσιακά κρουστά)

3) Ψαλτική Τέχνη

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2107277772
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Τέχνες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.