Τίτλος:
Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 26 Αυγούστου 2018
Προθεσμία:
26/08/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

To Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις κατευθύνσεις:

  1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
  2. Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) έως πέντε (5) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.