Τίτλος:
Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γεωπονικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φιλολογικές Επιστήμες
Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 26/06/2016 έως 10/01/2017
Προθεσμία:
10/01/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με τα Τμήματα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες"

Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) διά ζώσης μαθήματα/συναντήσεις ή /και σύγχρονη διδασκαλία (με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας), η παρουσία στα οποία είναι υποχρεωτική, και β) πρότυπες ηλεκτρονικές διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης μέσω διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 22410 - 99317
- e-mail: [email protected], [email protected]
- ακόλουθο συνημμένο
- παρακάτω σύνδεσμο


Σας ενημερώνουμε ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες"

του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών 

θα εισάγει νέους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τον Φεβρουάριο του 2017 

με περίοδο εγγραφών από 26/06/2016 έως 30/11/2016 με ηλεκτρονική υποβολή στο https://nautilus.aegean.gr

και με έντυπη υποβολή με ταχυδρομική συστημένη αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών 

στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών,

ΠΜΣ: "Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες", 

Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ρόδος-85132, τηλ. 2241099320, 2241099317, 6944595966.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.