Τίτλος:
Προσχολική Εκπαίδευση
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 26/01/2018
Προθεσμία:
26/01/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Προσχολική Εκπαίδευση" στις εξής κατευθύνσεις:

1. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Σ)
2. Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (Θ)
3. Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική Εκπαίδευση (Γ)
4. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (Ψ)
5. Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση (Κ)
6. Τέχνη και Εκπαίδευση (Τ)

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 26510 - 07468
- παρακάτω σύνδεσμο


Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Το Παιδαγωγικό Tμήμα Νηπιαγωγών του Παν/μίου Ιωαννίνων ανακοινώνει την προκήρυξη  για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν μόνο μία (1) κατεύθυνση και να υποβάλουν μόνο μία (1) αίτηση.

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά,
έως και την 13η Μαΐου 2016
Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (studptn@cc.uoi.gr)  ευκρινές, σαρωμένο ή φωτογραφημένο, αντίγραφο του βασικού τους τίτλου σπουδών.
Ως θέμα του μηνύματος θα αναγράφεται το ΕΠΩΝΥΜΟ KAI TO ΟΝΟΜΑ του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν επιτυχώς στην Ξένη Γλώσσα καθώς και όσοι απαλλάσσονται από την εξέτασή της είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος κατεύθυνσης να υποβάλουν όλα τα έντυπα που απαιτούνται για την υποψηφιότητά τους πριν από τη γραπτή εξέταση του μαθήματος.
Η παράδοση αυτών των φακέλων θα γίνει στην αίθουσα εξέτασης του μαθήματος τουλάχιστον 60 λεπτά νωρίτερα.

Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση των αναλυτικών οδηγιών  στην ειδική φόρμα, πριν την υποβολή της αίτησης.

 

Σχετικά αρχεία και σύνδεσμοι:

1. ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ στο Π.Τ.Ν
2. Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ
3. Προκήρυξη
4. Φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης

 

Από τη Γραμματεία του Π.Τ.Ν. 

Ιωάννινα 24/03/2016

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Προσχολική Εκπαίδευση που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.