Τίτλος:
Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (Τεχνολογία) των Υπηρεσιών (IMSE)
Γνωστικό αντικείμενο:
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Προθεσμία:
15/01/2014 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Mundus, το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Tilburg της Ολλανδίας και το Πανεπιστήμιο Stuttgart της Γερμανίας προσφέρει ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Υπηρεσιών» (International Master in Service Engineering). Μέσα από ένα καλά οργανωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ενός ενιαίου και διεθνούς μεταπτυχιακού διπλώματος.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι 2 έτη.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα Αγγλικά.

Πληροφορίες:
τηλ. 0031 134662392 , 2810-393530, 2810-393524
e-mail: [email protected], [email protected]

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
15/01/2014: για υποψήφιους με αίτηση υποτροφίας Erasmus Mundus
01/04/2014: για υποψηφίους τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) χωρίς αίτηση υποτροφίας
01/06/2014: για υποψήφιους από χώρες της Ε.Ε. χωρίς αίτηση υποτροφίας

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (Τεχνολογία) των Υπηρεσιών (IMSE) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.