Τίτλος:
Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Επιστήμη
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Το ΠΜΣ "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων" δεν θα δεχθεί νέους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Προθεσμία:
15/05/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2810-394615, 4868
- e-mail: [email protected]
- ακόλουθο συνημμένο
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.