Τίτλος:
Βιοπληροφορική
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Προθεσμία:
13/05/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

.


Βιοπληροφορική

Μονοτμηματικό  
Έδρα Τμήμα Iατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 598/7.3.2016 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Νεκτάριος Ταβερναράκης
Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας - Βιολογίας Συστημάτων
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Ιωάννης Ηλιόπουλος
Επικουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας – Γονιδιωματικής Βιοπληροφορικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4615
2810.39.4868
2810.39.4526
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website

http://msc_bioinformatics.med.uoc.gr/

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για το Πρόγραμμα (PDF)
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017
  Κείμενο Προκήρυξης
  - Αίτηση στο πρόγραμμα
  Χρονοδιάγραμμα
Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 Λήξη υποβολής αιτήσεων
Τρίτη 24 Μαΐου 2016 Συνέντευξη
Σεπτέμβριος 2016 Εγγραφές
Οκτώβριος 2016 Έναρξη μαθημάτων

 

.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: