Τίτλος:
Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμη Πληροφορικής
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 17 Ιουνίου 2018
Προθεσμία:
17/06/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά».

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα και απονέμει ΜΔΕ στις παρακάτω κατευθύνσεις:
(Ι) Επιστημονικοί Υπολογισμοί- «Scientific Computing».
(II) Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία - «Modelling and Analysis in Sciences and Technology»
(III) Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση - «Statistics and Stochastic Analysis»

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.