Τίτλος:
Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα
Γνωστικό αντικείμενο:
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 31-05-2014
Προθεσμία:
31/05/2014 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα", το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" στις εξής κατευθύνσεις: (α) Ηλεκτρονική Μάθηση, (β) Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα, και (γ) Δικτυοκεντρικά Συστήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες:
-τηλ. 210-4142773
-e-mail: [email protected]
-παρακάτω σύνδεσμο
-ακόλουθα συνημμένα

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.