Τίτλος:
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Οικονομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 23/05/2017 έως 16/06/2017
Προθεσμία:
16/06/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων" στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

-Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
-Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 27310-89656
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.