Τίτλος:
Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 31/08/2016
Προθεσμία:
31/08/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Α. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial Risk Management)
Β. Διαχείριση Κινδύνων στον Τομέα της Ενέργειας (Energy Risk Management)

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει σε 4 στάδια:
• Έως 31/5/2016
• Έως 30/6/2016
• Έως 31/7/2016
• Έως 31/8/2016

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2710 - 230123
- e-mail: gian@uop.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.