Τίτλος:
Διεθνείς Σπουδές
Γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick οργανώνουν και λειτουργούν κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διεθνείς Σχέσεις" (ΜΑ in International Studies) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

α) Διαχείριση Κρίσεων και Επίλυση Διενέξεων (Crisis Management and Conflict Resolution)
β) Στρατηγική (Strategy)
γ) Ενεργειακή Ασφάλεια και Διεθνής Πολιτική Οικονομία (Energy Security and International Political Economy)

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 920.1041
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.