Τίτλος:
Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (MSc in Water Resources of the Mediterranean)
Γνωστικό αντικείμενο:
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 10/07/2015 (έως 21/09/2015 μετά από παράταση)
Προθεσμία:
21/09/2015 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

To Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕI Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη "Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο" (MSc in Water Resources of the Mediterranean)

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2510-462308, 25210-60402
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (MSc in Water Resources of the Mediterranean) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.