Τίτλος:
Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 5 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
10/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών - M.Sc. in Innovation in Technology and Engineering Management».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.


ΤΕΙ ΑΜΘ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα»

 

Στο ΤΕΙ ΑΜΘ στην Καβάλα και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ¨ Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα¨. Ένας πρωτοποριακός τίτλος σπουδών ο οποίος αυτή την στιγμή συνάδει με τις έννοιες της εποχής μας ¨Καινοτομία¨, Επιχειρηματικότητα¨, ¨Μεταφορά Τεχνολογίας¨ κ.λπ. Έννοιες, οι οποίες καθρεπτίζουν τις τάσεις της σημερινής Ευρώπης. Το ΠΜΣ εκτός απο το ανταγωνιστικό του πρόγραμμα σπουδών έχει και αρκετές διεθνείς συνεργασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι μία από αυτές είναι και με το Ερευνητικό Κέντρο του CERN (τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών) στην Γενεύη και το οποίο έχουν επισκεφθεί ήδη τρείς φορές οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Πιο αναλυτικά στην τελευταία επίσκεψη τον Μάϊο του 2016 παρακολούθησαν έναν κύκλο μαθημάτων,  με τίτλο ¨Επιστήμη, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας¨, το οποίο πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά καθώς έχει γίνει θεσμός! Μία μοναδική ευκαιρία που τους δόθηκε μέσα από το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό και έτσι ενίσχυσαν το Βιογραφικό τους με μία Μοναδική Πιστοποίηση.

Πιο αναλυτικά:

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας ενός έτους, 90 πιστωτικών μονάδων και κατανέμεται σε 3 εξάμηνα.  Το 1ο  εξάμηνο πραγματεύεται γενικά μαθήματα Management & Innovation (MBA) ενώ στόχος του 2ου εξαμήνου είναι η εξοικείωση  με  εξειδικευμένα μαθήματα σε τεχνολογίες αιχμής δίνοντας το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά. Το 3ο και τελευταίο εξάμηνο είναι η συγγραφή της διπλωματικής διατριβής.

ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΜΣ: 2802/17-10-2012, 302/2-3-2015

Έναρξη μαθημάτων αρχές Οκτώβρη κάθε έτους.

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα ανά Εξάμηνο:

Εξάμηνο Α’:

 • Διαχείριση Καινοτομίας και Δίκαιο Ευρεσιτεχνιών
 • Οικονομική Φυσική και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 • Kαινοτόμων Προϊόντων
 • Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ερευνητική Μεθοδολογία και Μεταφορά Καινοτομίας από την Έρευνα στη Βιομηχανία

 

 

Εξάμηνο Β’:

 

 • Έλεγχος Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων και Α.Π.Ε.
 • Νανοτεχνολογία και Βιοϊατρική Μηχανική
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Επεξεργασίας Εικόνας
 • Εφαρμογές Ιστού και ασύρματων Επικοινωνιών
 • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Ενεργειακών Συστημάτων

 

Εξάμηνο Γ’:

 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

Τι μου προσφέρει το ΠΜΣ;

 • Απόκτηση πτυχίου σε χρονικό διάστημα 3ων Εξαμήνων
 • Καινοτόμες δράσεις προσφέρονται μέσω της διοργάνωσης Ημέρας Καριέρας.
 • Διακεκριμένοι ομιλητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και του CERN.
 • Δυνατότητα εκπόνησης μεταπτυχιακών διατριβών στο εξωτερικό.
 • Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο CERN (European Organization for Nuclear Research) και σε ΑΕΙ του Εξωτερικού.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων και της σκέψης με γνώμονα τον κανόνα Think Outside The Box.
 • Με γνώμονα την σύντομη χρονική διάρκεια του 3ων Εξαμήνων εξασφαλίζει την απαιτούμενη μοριοδότηση.
 • Με επιπλέον μοριοδότηση στον Δημόσιο Τομέα, μπορούν οι απόφοιτητοι να διεκδικήσουν Διοικητικές Θέσεις, αλλά και αύξηση στις μισθολογικές τους απολαβές.
 • Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικού.
 • Δυνατότητα απασχόλησης στο ερευνητικό εργαστήριο υψηλής τεχνολογίας Ήφαιστος στο ΤΕΙ ΑΜΘ. Το MSc TIE δημιουργεί αναντικατάστατα στελέχη για επιχειρήσεις.

 

 

 

 

ΤΕΙ ΑΜΘ Αγ. Λουκάς, Καβάλα, 65404

Τηλέφωνα: 2510 462 124, +306936564570

Ε-mail: msc.tie@teiemt.gr

URL: http://msc.tie.teikav.edu.gr & http://msc.tie.teiemt.gr/

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/msc.tie

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.